Nota prawna

DEHN POLSKA sp. z o.o.

ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

NIP: 521-30-50-036

KRS: 0000034159
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN

Członek Zarządu:
Jerzy Obuchowicz

Telefon:
+48 22 299-60-40
+48 22 299-60-41

E-mail:
info@dehn.pl (zapytania ogólne)
webmaster@dehn.pl (pytania i uwagi dotyczące strony internetowej)

Internet:
http://www.dehn.pl

Webmasterzy:
Florian Dünkel
Karen Falck
Tomasz P. JanyszkaNiniejsza nota prawa dotyczy także następujących profili w mediach społecznościowych:

YouTube:

http://www.youtube.com/c/DEHNpl


Zastrzeżenie prawne

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i skorzystanie z naszych usług świadczonych tą drogą. Dokładamy wszelkich starań, żeby informacje na tej stronie były aktualne, abyś zawsze otrzymywał najnowsze informacje.

Niemniej jednak zwracamy uwagę na poniższe zapisy:

Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została przygotowana z najwyższą starannością. Nie możemy jednak udzielić żadnej gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako usługodawca, zgodnie z §7. 1 niemieckiej ustawy o mediach (Telemediengesetz, "TMG"), jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Jednakże, zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, nie jesteśmy zobowiązani jako dostawca usług do monitorowania informacji przekazanych lub przechowywanych przez strony trzecie lub do badań okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji na mocy powszechnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek odpowiednim naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści utworzone przez strony trzecie. Właściciel witryny jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą odnośniki. W momencie wstawienia odnośników nie stwierdziliśmy żadnej nielegalnej treści. Jednak bez konkretnych zgłoszeń naruszenia prawa ciągłe sprawdzanie powiązanych witryn pod kątem ich treści nie jest uzasadnione. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie odnośniki.

Prawa autorskie

Treści, które tworzymy na tych stronach, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Nasza pisemna zgoda jest wymagana w przypadku powielania, edycji, dystrybucji lub jakiegokolwiek wykorzystania poza granicami praw autorskich. Pobieranie i kopie tej strony są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W zakresie, w jakim nie stworzyliśmy treści na tej stronie, prawa autorskie stron trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Niemniej jednak, jeśli dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o powiadomienie nas. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, niezwłoczenie usuniemy takie treści.

DEHN, logo DEHN, DEHN protects, BLITZPLANER i wszelkie inne produkty / opisy produktów, które zostały oznaczone znakiem są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Niemczech i innych krajach. Pełna lista znaków towarowych znajduje się tutaj.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.