Kontakt | Adres | Dojazd

DEHN POLSKA sp. z o.o.

ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

Telefony:

Dział Handlowy:
+48 22 299-60-40
+48 22 299-60-41

Dział Marketingu:
+48 22 299-60-43

Poczta elektroniczna:

Informacje ogólne:
info@dehn.pl

Dział Handlowy
zapytania@dehn.pl
zamowienia@dehn.pl
reklamacje@dehn.pl

Dział Marketingu:
marketing@dehn.pl

NIP: 521-30-50-036
KRS: 0000034159
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN

 

Dojazd: