Historia zmian

 

Wersja 3.102.09 (lipiec 2016)

Rozwiązanie problemów z aktualizacją

 • DEHN Risk Tool
  - rozwiązanie problemów z normą BS EN 62305-2:2012 (dotyczy parametrów pSPD/pEB)
  - rozwiązanie problemów z parametrem ptu
  - automatyczny przegląd i informacja o błędach w parametrach pSPD / pEB / ptu
  - poprawki tłumaczeń

Projekty, które zostały już utworzone, będą sprawdzane pod kątem wyżej wymienionych błędów podczas uruchomienia aktualizacji.
Jeśli jeden z ww. błędów pojawił się w projekcie, sugerowana jest automatyczna korekta (zalecane).
Ważne: po skorygowaniu wadliwego projektu mogą być konieczne dalsze środki ochronne!

Wersja 3.1 (kwiecień 2015)

Zmiany:

 • Ogólne zmiany w programie DEHNsupport Toolbox
  - poprawki tłumaczenia w chorwackiej wersji językowej
  - poprawki tłumaczenia we francuskiej wersji językowej
  - nowy moduł DEHNselect SPD Tool

Poprawki błędów aktualizacji

 • Analiza ryzyka
  - liczne poprawki błędów
  - możliwy wydruk / eksport listy kosztów

Wersja 3.002 (sierpień 2014)

Zmiany:

 • okładka wydruku analizy ryzyka
 • automatyczne umieszczanie nazwiska autora projektu
 • dodanie języka polskiego
 • implementacja normy CEI 81-3

Poprawki błędów

 • błąd wydruku: obiekt złożony
 • błąd wydruku: analiza ryzka o długości ponad 21 wersów
 • błąd wydruku: liczba stron
 • błąd w module Distance Tool: zamknięcie programu podczas drukowania
 • błąd w module Distance Tool: zapisywanie
 • błąd wyświetlania w schemacie "Windows classic"
 • błąd w podglądzie wydruku eksportu
 • poprawki błędów tłumaczenia

Wersja 3.001 (luty 2014)

 • poprawki błędów

Wersja 3 (październik 2013)

 • DEHN Risk Tool module
  - implementacja 2. wydania normy IEC 62305-2 i jej krajowych odpowiedników
  - nowy wygląd
  - uproszczone wprowadzanie parametrów
  - nowa struktura programu
  - podsumowanie parametrów pomiarowych
  - dodanie aktywnego formularza, którego zawartość może być określona za pomocą menu wyboru
  - zmiana formy wydruku
Wersja 2.047 (listopad 2012)

 • DEHNsupport Toolbox
  - dodatki językowe
  - poprawki w bazie danych
 • DEHN Risk Tool
  - ułożenie linii w kolejności alfabetycznej (zakładka "Linia")
 • DEHN Distance Tool module
  - poprawione obliczenia dla dachów czterospadowych
  - poprawiona funkcja "Punkt pomiaru" w sytuacji, gdy znajduje się on na liniach ukośnych
  - poprawiona funkcja "Punkt trafienia"
  - poprawiona funkcja "Poziom potencjału" dla kilku połączonych budynków
Wersja 2.046 (kwiecień 2012)
 • DEHNsupport Toolbox
  - poprawki w bazie danych,
  - poprawki dostrzeżonych błędów.
Wersja 2.045 (marzec 2012)
 • DEHNsupport Toolbox
  - nowa pozycja w programie i nowe funkcje pamięci różnych modułów,
  - dopasowanie do bazy danych
  - dodatki językowe
 • DEHN Risk Tool
  - dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Rosji
  • DEHN Distance Tool
   - rozszerzenie funkcjonalności: wstawianie / usuwanie firmowego logo
   - rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze
   - poprawienie wyświetlania budynków z uziomami płytkimi
   - zdefiniowanie minimalnej głębokości uziomu jako 0,1 m
Wersja 2.044 (wrzesień 2011)

 • Nowa wersja modułu DEHN Distance Tool (v. 2.0)
  - ulepszenie rozdzielczości graficznej i funkcji powiększania (zoom)
  - możliwość wprowadzenia większych wymiarów budynku: długość i szerokość do 250 m, wysokość do 300 m
  - dodanie opcji dachu spadzistego,
  - rozszerzenie możliwości wprowadzania wymiarów budynków o skomplikowanej strukturze
  - oznaczanie kolorem poszczególnych przewodów
  - ulepszenie opcji przechwytywania w menu "Dopasuj LPS"
  - dodanie opcji kopiowania dla iglic i punktów pomiarowych
  - dodanie opcji komentarza
  - dodanie definicji punktu uderzenia
  - aktualizacja opcji drukowania
  - aktualizacja pliku pomocy dla modułu DEHN Distance Tool
Wersja 2.043 (lipiec 2011)
- dodanie języka macedońskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Macedonii w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania macedońskiej normy MKS EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- aktualizacja węgierskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych
- odniesienia do norm EN 50164-1 .... -5 (informacja o wymaganiach jakościowych dla LPS) zostały zawarte w długim/krótkim raporcie analizy ryzyka (1 strona)
Wersja 2.042 (grudzień 2010)
- dodanie języka węgierskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Węgier w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania węgierskiej normy MSZ EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- dodanie w wersji austriackiej informacji nt. analizy ryzyka zgodnie z normą ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010,
- zmieniono współczynniki Lf, LO i rf, obowiązuje w Austrii od 20.03.2010 r.
- aktualizacja francuskiej bazy danych gęstości wyładowań atmosferycznych
- poprawki tłumaczenia w rosyjskiej wersji językowej
Wersja 2.041 (czerwiec 2010)
Jeśli sporządziłeś analizę ryzyka lub edytowałeś lub zaznaczyłeś już istniejące obliczenia przy pomocy programu w wersji 2.040 opublikowanej 12.07.2010, wówczas wyniki obliczeń są niepoprawne! W tak sporządzonych obliczeniach komponenty ryzyka RA oraz RU (porażenie istot żywych wewnątrz i na zewnątrz obiektu) nie zostały uwzględnione.

Aby skorygować ten błąd, należy zainstalować program w wersji 2.041 i ponownie wykonać obliczenia.

Uwaga: Błąd pojawia się tylko w analizach, w których została stworzona przynajmniej jedna strefa ochrony odgromowej.
Wersja 2.040 (czerwiec 2010)
- dodanie języka polskiego
- dodanie mapy gęstości wyładowań atmosferycznych dla terenu Polski w module DEHN Risk Tool
- możliwość wybrania polskiej normy PN-EN 62305 jako podstawy kalkulacji
- dodanie języka rosyjskiego